1.

آیا آزمون ماتیاس می‌تواند ارزیاب مناسبی برای استقامت عضلات تنۀ دانش آموزان باشد؟

دوره 6، شماره 16، آذر 1393، صفحه 45-60

2.

ﺗﺄثیر تمرین‌های متفاوت ورزشی بر مقادیر عامل نوروتروفیک مشتق از مغز موش‌های صحرایی

دوره 6، شماره 24، بهمن 1393، صفحه 99-108

3.

آثار کوتاه و بلندمدت سه پروتکل تمرین‌درمانی با هدف‌گیری زانو، ران و ترکیبی در زنان مبتلا به سندرم درد کشککی-رانی

دوره 7، شماره 18، مهر 1394، صفحه 43-66

4.

اثر 12 هفته تمرین هوازی بر سطوح کاتکولامین‌ها و آمادگی قلبی تنفسی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی/ نقص توجه

دوره 7، شماره 26، شهریور 1394، صفحه 113-126

5.

اثر ۸ هفته تمرین هوازی بر شاخص‌های سردرد میگرنی و میزان نیتریک اکساید خون در زنان مبتلا به میگرن

دوره 7، شماره 26، شهریور 1394، صفحه 33-50

6.

اثرات عناصر منتخب آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند در صنعت پوشاک ورزشی از دیدگاه دانشجویان و فارغ التحصیلان تربیت بدنی و علوم ورزشی کشور (مطالعه موردی، برندهای ورزشی معتبر ایرانی موجود در بازار کشور)

دوره 3، شماره 8، خرداد 1394، صفحه 53-73

7.

اثر بازخورد افزوده به کوشش‌های موفق و ناموفق به نوع کانون توجه بستگی دارد

دوره 7، شماره 20، شهریور 1394، صفحه 127-146

8.

اثر بازخورد خود کنترلی بر یادگیری تکلیفی پرتابی در کودکان 10 ساله مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم شهر همدان

دوره 7، شماره 19، فروردین 1394، صفحه 79-90

9.

اثر تعاملی تمرین هوازی و مصرف عصاره آبی کلاله زعفران بر میزان مالون دی آلدئید و سیستم آنتی اکسیدانی قلب و ناحیه پیش‌حرکتی کورتکس مغز موش‌های صحرایی نر جوان پس از یک جلسه فعالیت حاد وامانده‌ساز

دوره 7، شماره 25، اردیبهشت 1394، صفحه 109-130

10.

اثر تمرینات ترکیبی هوازی- مقاومتی بر نیمرخ لیپیدی و آنزیم های کبدی بیماران مبتلا به کبد چرب غیرالکلی تحت رژیم غذایی

دوره 7، شماره 27، آذر 1394، صفحه 65-84

11.

اثر تمرین راه‌رفتن به عقب بر اوج تنش عضلات مفاصل زانو و مچ ‌پا هنگام راه‌رفتن به جلو

دوره 7، شماره 18، مهر 1394، صفحه 17-30

12.

اثر تمرین هوازی بر بیان ژن های Nf-kB‌، Lin28B‌، میکروlet-7a RNA و سطوح اینترلوکین-6 بافت تومور موش های مبتلا به سرطان پستان

دوره 7، شماره 27، آذر 1394، صفحه 119-134

13.

اثر سطوح مختلف فعال‌سازی بر کنترل تولید نیروی پای برتر تکواندوکاران نخبه

دوره 6، شماره 18، بهمن 1393، صفحه 47-58

14.

اثر شدت‌های مختلف فعالیت بدنی بر تغییرپذیری نوسانات قامتی در وضعیت ایستادن قائم

دوره 6، شماره 18، بهمن 1393، صفحه 147-162

15.

اثر شش هفته تمرینات پیلاتس بر میزان ناتوانی و قدرت عضلات شکم و پشت مبتلایان به کمردرد مزمن ناشی از فتق دیسک

دوره 7، شماره 17، خرداد 1394، صفحه 98-83

16.

اثر متقابل ریتم روزانه و عادت ماهانه بر میزان ریکاوری لاکتات پس از یک فعالیت بیشینه

دوره 7، شماره 25، اردیبهشت 1394، صفحه 69-86

17.

اثر مصرف شیر پس از تمرینات هوازی و مقاومتی بر کاهش وزن دانشجویان دختر

دوره 3، شماره 7، مهر 1393، صفحه 71-82

18.

اثر مقادیر مختلف مصرف نیکوتین بر عملکرد روانی حرکتی ورزشکاران و غیر ورزشکاران

دوره 7، شماره 21، آذر 1394، صفحه 77-94

19.

اثر نوع فعالیت‌بدنی هوازی یک‌‌ جلسه‌ای بر بازداری پاسخ ورزشکاران

دوره 6، شماره 18، بهمن 1393، صفحه 85-102

20.

اثر ورزش در آب بر خشنودی از نیازهای روانی پایه، انگیزش درونی و علاقه به تداوم مشارکت ورزشی زنان چاق: مطالعة نظریة خودمختاری

دوره 4، شماره 13، مهر 1394، صفحه 38-23

21.

ارائه الگوی کیفیت خدمات ادراک‌شده در خلق رفتار شهروندی

دوره 7، شماره 33، دی 1394، صفحه 33-46

22.

ارتباط ابعاد ساختار سازمانی و کارآفرینی مدیران سازمان های ورزشی کشور

دوره 7، شماره 30، مرداد 1394، صفحه 139-152

23.

ارتباط ابهام نقش و میزان پرخاشگری در بازیکنان فوتبال لیگ برتر ایران

دوره 4، شماره 13، مهر 1394، صفحه 164-155

24.

ارتباط بین سبک‌ رهبری مربیان، انسجام و انگیزه در لیگ برتر فوتبال

دوره 7، شماره 33، دی 1394، صفحه 1-14

25.

ارتباط بین عدالت سازمانی ادراک شده، پایبندی به قراردادهای روان-شناختی و رفتارهای شهروندی سازمانی معلمان تربیت‌بدنی شهرستان-های استان تهران

دوره 7، شماره 33، دی 1394، صفحه 99-112

26.

ارتباط بین عوامل جو سازمانی و کیفیت زندگی کاری

دوره 7، شماره 33، دی 1394، صفحه 131-144

27.

ارتباط بین فن‌آوری اطلاعات و یادگیری سازمانی در سازمان های ورزشی ایران

دوره 7، شماره 31، مهر 1394، صفحه 217-228

28.

ارتباط بین قابلیت تصویرسازی ذهنی با حس حرکت دختران ورزشکار و غیر‌ورزشکار

دوره 4، شماره 12، شهریور 1394، صفحه 30-16

29.

ارتباط بین هوش فرهنگی و اثربخشی رهبری مدیران ورزشی

دوره 7، شماره 30، مرداد 1394، صفحه 185-202

30.

ارتباط سازمان یادگیرنده و اثربخشی درکارشناسان تربیت‌بدنی ادارات آموزش و پرورش تهران

دوره 7، شماره 28، فروردین 1394، صفحه 107-120

31.

ارتباط مشارکت والدین با عزت‌نفس، شایستگی ادراک‌شده و تعهد ورزشی رزمی‌کاران نوجوان

دوره 4، شماره 13، مهر 1394، صفحه 54-39

32.

ارزیابی روایی نسخة فارسی آزمون سخن گفتن جهت تعیین شدت تمرین هوازی در دختران سالم جوان

دوره 6، شماره 24، بهمن 1393، صفحه 61-70

33.

ارزیابی عملکرد 360 درجۀ اساتید تربیت‌بدنی خراسان

دوره 7، شماره 32، آبان 1394، صفحه 187-200

34.

ارزیابی عملکرد ایران در بازی های المپیک تابستانی در مقایسه با رقبای آسیایی

دوره 7، شماره 32، آبان 1394، صفحه 155-172

35.

ارزیابی عملکرد تیم‌های لیگ برتر فوتبال ایران با استفاده از مدل تلفیقی AHP و DEA

دوره 6، شماره 22، فروردین 1393، صفحه 105-126

36.

ارزیابی موانع توسعۀ بازاریابی ورزشی در ایران

دوره 7، شماره 29، خرداد 1394، صفحه 13-36

37.

ارزشیابی برنامه درسی کارشناسی ناپیوسته دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی

دوره 7، شماره 31، مهر 1394، صفحه 49-70

38.

آسیب شناسی الگوهای فرهنگی رایج در میان تماشاگران ورزش فوتبال

دوره 1، عناوین طرح های پژوهشی، اردیبهشت 1394، صفحه 17-17

39.

آسیب شناسی علل وقوع فساد مالی و اخلاقی در ورزش کشور و تدوین سیاستها و سازوکارهای مقابله و کنترل آن

دوره 1، عناوین طرح های پژوهشی، اردیبهشت 1394، صفحه 27-27

40.

استانداردسازی ابزارهای سنجش و اندازه گیری مهارت های حرکتی سالمندان

دوره 1، عناوین طرح های پژوهشی، اردیبهشت 1394، صفحه 3-3

41.

استاندارد‌سازی پرسش‌نامۀرضایت شغلی وود در فدراسیون‌های ورزشی

دوره 7، شماره 30، مرداد 1394، صفحه 169-184

42.

"استاندارد سازی و هنجاریابی ابزارهای سنجش رشد مهارت های حرکتی"

دوره 1، عناوین طرح های پژوهشی، اردیبهشت 1394، صفحه 1-1

43.

استحکام ذهنی: صفت، یا قابلیتی رشدپذیر؟ ارزیابی اثربخشی تمرین مهارت‌های روان‌شناختی

دوره 4، شماره 13، مهر 1394، صفحه 88-67

44.

الگویابی توسعۀ ورزش‌های بومی و محلی در کشور

دوره 7، شماره 31، مهر 1394، صفحه 33-48

45.

الگوی توسعه‌ی گردشگری بر مبنای توسعه‌ی بازی‌های بومی و محلی در کشور

دوره 6، شماره 24، مرداد 1393، صفحه 153-174

46.

آمادگی ذهنی ورزشکاران نخبة ایرانی

دوره 4، شماره 13، مهر 1394، صفحه 22-1

47.

اولویت بندی عوامل موثر بر عدم اثربخشی ورزش وزارت جهادکشاورزی

دوره 7، شماره 31، مهر 1394، صفحه 181-202

48.

اولویت‌بندی موانع فنی‌ـ‌ سازمانی کاربرد IT در سازمان‌های ورزشی با AHP

دوره 7، شماره 30، مرداد 1394، صفحه 241-251

49.

اولویت بندی و تعیین رابطه بین روحیات کارآفرینانه کارشناسان فدراسیون های ورزشی

دوره 7، شماره 28، فروردین 1394، صفحه 55-70

50.

برآورد سهم نسبی شادمانی از طرح‌واره‌های‌ ناسازگار اولیه در دبیران تربیت‌بدنی شهر اصفهان

دوره 4، شماره 12، شهریور 1394، صفحه 112-99

51.

بررسی اثر بافت‌های نرم در اندازه‌گیری زاویه کایفوز سینه‌ای به‌وسیله خط-کش منعطف

دوره 7، شماره 18، مهر 1394، صفحه 91-104

52.

بررسی اثر دستکاری حسی و شناختی بر اجرای تکلیف تعادلی پویا

دوره 3، شماره 7، مهر 1393، صفحه 57-70

53.

بررسی ارتباط بین توانمند‌سازی و تعهد سازمانی معلمان تربیت‌بدنی استان خراسان شمالی

دوره 7، شماره 28، فروردین 1394، صفحه 197-218

54.

بررسی ارتباط جوسازمانی با رفتار شهروندی سازمانی و نقش تعدیل‌کنندۀ متغیرهای جمعیت‌شناختی

دوره 7، شماره 30، مرداد 1394، صفحه 121-138

55.

بررسی آمایش فضاها و تدوین نظام ساخت و ساز و بهره برداری پروژه های ورزشی کشور

دوره 1، عناوین طرح های پژوهشی، اردیبهشت 1394، صفحه 18-18

56.

بررسی امکان‌سنجی استقرار سیستم مدیریت کیفیت جامع در اداره‌های تربیت بدنی

دوره 7، شماره 29، خرداد 1394، صفحه 85-98

57.

بررسی تغییرات ترکیب بدنی، توان بی‌هوازی و استقامت عضلانی کشتی گیران تمرین کرده پس از یک دوره مصرف کوتاه مدت و بلند مدت کراتین

دوره 7، شماره 27، آذر 1394، صفحه 15-30

58.

بررسی جایگاه الگوی سایبرنتیک در ادارات کل ورزش و جوانان استان های منتخب کشور

دوره 7، شماره 30، مرداد 1394، صفحه 85-104

59.

بررسی جامع مصرف مواد نیروزا در ورزشکاران

دوره 1، عناوین طرح های پژوهشی، اردیبهشت 1394، صفحه 23-23

60.

بررسی دیدگاه هواداران تیم های فوتبال اهواز در‌خصوص عوامل مؤثر بر بروز پرخاشگری

دوره 7، شماره 28، فروردین 1394، صفحه 121-134

61.

بررسی رابطه نسبت انگشت دوم به چهارم و ژنوتیپ های آنزیم مبدل آنژیوتنسین با قدرت عضلانی در ورزشکاران تمرین‌کرده وزنه‌برداری شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب

دوره 7، شماره 25، اردیبهشت 1394، صفحه 87-98

62.

بررسی رابطۀ بین منابع قدرت مدیران و سلامت سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان

دوره 7، شماره 28، فروردین 1394، صفحه 181-196

63.

بررسی شایستگی‌های شغلی مدیران‌ باشگاه‌های ورزشی استان اصفهان

دوره 7، شماره 32، آبان 1394، صفحه 133-154

64.

بررسی شیوع، آگاهی و نگرش نسبت به پیامدهای منفی مصرف مکمل‌های غذایی در اندام‌پروران مرد شهر کرج

دوره 7، شماره 27، آذر 1394، صفحه 135-148

65.

بررسی عوامل محیطی مؤثر بر توسعۀ کارآفرینی در ورزش کشور

دوره 7، شماره 29، خرداد 1394، صفحه 99-116

66.

بررسی نقش ابعاد توانمندسازی شناختی در عادات خلاقیت مربیان

دوره 7، شماره 31، مهر 1394، صفحه 149-164

67.

بررسی ویژگی های روان سنجی نسخة فارسی پرسش نامۀ سلامت روان (38 سؤالی) در ورزشکاران نخبه

دوره 4، شماره 11، خرداد 1394، صفحه 27-40

68.

بررسی ویژگی‌های روانسنجی نسخة فارسی مقیاس چند‌بعدی انتظارات از پیامدهای تمرین در سالمندان

دوره 3، شماره 10، اسفند 1393، صفحه 75-88

69.

برنامه ی راهبردی پیشگیری از آسیب های فعالیت های بدنی

دوره 1، عناوین طرح های پژوهشی، اردیبهشت 1394، صفحه 19-19

70.

برنامه گرم کردن 11+ فیفا بروز آسیب‌های بازیکنان جوان فوتبال ایران را کاهش می‌دهد

دوره 7، شماره 17، خرداد 1394، صفحه 50-35

71.

بهینه سازی الگوی شوت روی پای فوتبال براساس سرعت توپ

دوره 6، شماره 16، آذر 1393، صفحه 61-76

72.

پاسخ عوامل فیبرینولیتیک به انقباض های درون گرای هم تنش و هم جنبش در مردان سالم

دوره 7، شماره 26، شهریور 1394، صفحه 51-66

73.

پیش بینی اثربخشی سازمانی بر‌اساس معنویت در کار کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان بزرگ

دوره 7، شماره 29، خرداد 1394، صفحه 159-174

74.

پیش بینی تحلیل رفتگی ورزشکار بر اساس اضطراب رقابتی و تنظیمات انگیزشی در ورزشکاران نخبه

دوره 4، شماره 13، مهر 1394، صفحه 136-119

75.

پیش‌بینی حداکثر لاکتات حالت پایدار از طریق شروع تجمع لاکتات خون طی آزمون فزاینده روی دوچرخه‌سواران جوان تمرین‌کرده

دوره 7، شماره 25، اردیبهشت 1394، صفحه 33-46

76.

پوشش خبری رشته های ورزشی در مطبوعات پرشمارگان سراسری کشور

دوره 7، شماره 32، آبان 1394، صفحه 79-96

77.

تأثیر12هفته تمرینات تناوبی استقامتی بر تغییرات اپلین وشاخص‌های آنتروپومتری در دختران دارای اضافه وزن

دوره 7، شماره 26، شهریور 1394، صفحه 97-112

78.

تأثیر 8 هفته تمرین در آب بر درد افراد مبتلا به التهاب غلاف کف پایی

دوره 7، شماره 17، خرداد 1394، صفحه 110-99

79.

تأثیر افزایش فاصلۀ توجه بیرونی بر فعالیت الکتریکی عضلات در پرتاب دارت

دوره 7، شماره 19، فروردین 1394، صفحه 51-64

80.

تاثیر آموزش مهارت های اسب سواری بر تعاملات اجتماعی کودکان دارای اختلالات طیف اتیسم

دوره 7، شماره 21، آذر 1394، صفحه 33-46

81.

تأثیر بازخورد هنجاری بر انگیزۀ درونی دانشجویان مبتدی در عملکرد پایداری قامت

دوره 4، شماره 11، خرداد 1394، صفحه 15-26

82.

تأثیر برنامه منتخب تعادلی روی توپ و مقاومتی ثبات مرکزی بر تعادل زنان سالمند

دوره 7، شماره 19، فروردین 1394، صفحه 105-122

83.

تاثیر تبلیغات دهان به دهان بر ایجاد ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرف‌کننده در خدمات ورزشی

دوره 7، شماره 31، مهر 1394، صفحه 85-104

84.

تأثیر تحریکات لمسی حرکتی توسط مادر بر رشد جسمی نوزاد نارس

دوره 7، شماره 21، آذر 1394، صفحه 145-160

85.

تأثیر ترتیب تمرین ترکیبی (قدرتی و استقامتی) بر سطوح سرمی میوستاتین، فولیستاتین و نسبت فولیستاتین بر میوستاتین زنان سالمند

دوره 7، شماره 26، شهریور 1394، صفحه 143-164

86.

تأثیر ترویج خدمات ورزشی رایگان بر لذت و نگرش مصرف‌کننده در تبلیغات

دوره 7، شماره 28، فروردین 1394، صفحه 13-32

87.

تاثیر تغییرات ارتفاع پاشنه پا روی فعالیت عضلات منتخب و زاویه مفاصل در حرکت اسکات

دوره 7، شماره 17، خرداد 1394، صفحه 82-69

88.

تأثیر تمرینات استقامتی، مقاومتی و ترکیبی بر سطوح 1-sICAM و مقاومت به انسولین در زنان غیرفعال

دوره 7، شماره 27، آذر 1394، صفحه 85-100

89.

تاثیر تمرینات پایه ژیمناستیک بر مهارت‌های حرکتی کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم

دوره 7، شماره 20، شهریور 1394، صفحه 73-88

90.

تأثیر تمرینات ثباتی برفعالیت عضلات تنه زنان با نقص کنترل تنه

دوره 7، شماره 17، خرداد 1394، صفحه 68-51

91.

تاثیر تمرینات جسمانی و نوروفیدبک بر تعادل بیماران مبتلا به سکته مغزی

دوره 7، شماره 21، آذر 1394، صفحه 95-110

92.

تأثیر تمرینات ریتمیک بر مهارت‌های ادراکی ـ حرکتی کودکان دارای اختلال بینایی

دوره 6، شماره 18، بهمن 1393، صفحه 117-130

93.

تأثیر تمرینات مقاومتی دایره‌ای و بی‌تمرینی پس از آن بر مقادیر پلاسمایی امنتین-1 و ترکیب بدنی دانشجویان دختر دارای اضافه‏وزن و چاق

دوره 3، شماره 8، خرداد 1394، صفحه 75-88

94.

تاثیرتمرینات هوازی درحین دیالیز برعملکرد عضلانی و عملکرد جسمانی بیماران همودیالیزی

دوره 7، شماره 26، شهریور 1394، صفحه 67-80

95.

تأثیر تمرین پر خطا و کم خطا بر یادگیری و انتقال مهارت پرتاب دارت نوجوانان دختر کم توان ذهنی

دوره 7، شماره 21، آذر 1394، صفحه 111-126

96.

‌‌تأثیر تمرین حین بارداری بر شاخص‌های سلامت نوزادان

دوره 6، شماره 18، بهمن 1393، صفحه 71-84

97.

تأثیر تمرین مشاهده‌ای خودکنترلی و سطح مهارت الگو بر یادگیری سرویس بلند بدمینتون

دوره 7، شماره 20، شهریور 1394، صفحه 35-48

98.

تاثیر تمرین هوازی با شدت متوسط بر حافظه‌کاری و چرخش‌ذهنی

دوره 7، شماره 20، شهریور 1394، صفحه 147-162

99.

تأثیر ثبات مربیان بر عملکرد تیم‌های فوتبال لیگ حرفه‌ای ایران

دوره 6، شماره 24، مرداد 1393، صفحه 175-188

100.

تأثیر جاذبۀ تبلیغی بر قصد آینده و نگرش به تبلیغ مصرف‌کننده در خدمات ورزشی

دوره 7، شماره 30، مرداد 1394، صفحه 35-54

101.

تأثیر خودگویی انگیزشی آشکار و پنهان بر زمان‎بندی پیش‎بین انطباقی

دوره 4، شماره 13، مهر 1394، صفحه 66-55

102.

تأثیر دست‌کاری فاصله و عرض هدف بر یادگیری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال: با تاکید بر شاخص دشواری

دوره 7، شماره 19، فروردین 1394، صفحه 33-50

103.

تاثیر دوازده هفته تمرین ترکیبی (هوازی- مقاومتی) بر مقادیر میوستاتین پلاسمایی نوجوانان چاق

دوره 7، شماره 27، آذر 1394، صفحه 101-118

104.

تأثیر دو نوع کفش با تخت متفاوت بر محتوای فرکانسی نیروهای عکس‌العمل زمین

دوره 6، شماره 16، آذر 1393، صفحه 33-44

105.

تاثیر سبک های رهبری بر کارآفرینی سازمانی در اداره کل تربیت بدنی استان تهران

دوره 7، شماره 28، فروردین 1394، صفحه 219-231

106.

تاًثیر سطوح متفاوت فعالیت جسمانی بر عملکرد شناختی و کیفیت‌ زندگی در سالمندان دارای اختلال خواب

دوره 4، شماره 12، شهریور 1394، صفحه 58-43

107.

تأثیر شانزده هفته تمرین استقامتی و رژیم غذایی پرچرب بر اینترلوکین- 6 و 10 و نسفاتین -1 پلاسمایی موش‌های صحرایی

دوره 6، شماره 24، بهمن 1393، صفحه 49-60

108.

تأثیر شدت‌ فعالیت هوازی بر ابعاد خودپندارة سالمندان 60 تا 70 سال

دوره 4، شماره 11، خرداد 1394، صفحه 53-64

109.

تاثیر فعالیت استقامتی بر بیان ژن Hand2 بطن چپ رت‌های نر نژاد ویستار

دوره 7، شماره 25، اردیبهشت 1394، صفحه 57-68

110.

تأثیر فعالیت تناوبی شدید در شرایط هایپوکسی نورموباریک و نورموکسی بر مقادیر سرمی اینترلوکین-6 و ارتباط آن با گلوکز در جوانان غیر ورزشکار

دوره 6، شماره 24، بهمن 1393، صفحه 15-30

111.

تاثیر فعالیت های ورزشی بر بلوغ هیجانی و اجتماعی دختران دانشجو

دوره 7، شماره 20، شهریور 1394، صفحه 15-34

112.

تاثیر فواصل زمانی مختلف تمرین آسایی بر تحکیم مبتنی بر ثبات و ارتقاء حافظة آشکار

دوره 7، شماره 21، آذر 1394، صفحه 127-144

113.

تاثیر یک برنامه تمرینات ریتمیک منتخب بر کنترل تعادل کودکان کم شنوای دچار کم کاری سیستم دهلیزی

دوره 7، شماره 21، آذر 1394، صفحه 47-64

114.

تأثیر یک برنامۀ تمرینی عصبی‌عضلانی بر عملکرد اندام تحتانی و راستای سه‌بعدی در زانوی مردان هندبالیست در فرود یک پا

دوره 6، شماره 16، آذر 1393، صفحه 13-32

115.

تأثیر یک جلسه تمرین تدوامی، تناوبی و مقاومتی بر غلظت مولکول چسبان سلولی-1 و پروتئین واکنشی C مردان دارای اضافه‌وزن

دوره 7، شماره 27، آذر 1394، صفحه 45-64

116.

تأثیر یک جلسه تمرین روی نوارگردان با محدودیت جریان خون بر سطوح سرمی هورمون‏های رشد، عامل رشد شبه انسولین-1 و کورتیزول در دانشجویان دختر غیرفعال

دوره 3، شماره 8، خرداد 1394، صفحه 107-126

117.

تأثیر یک جلسه فعالیت مقاومتی بر شاخص‌های آسیب عضلانی و کوفتگی عضلانی تأخیری در دانشجویان پسر ورزشکار

دوره 3، شماره 8، خرداد 1394، صفحه 37-52

118.

تأثیر یک دوره برنامه تمرینات منتخب بر برنامه‌ریزی و حل مسئله کودکان مبتلابه اختلال نارسایی توجه / فزون کنشی

دوره 7، شماره 21، آذر 1394، صفحه 161-176

119.

تأثیر یک ‌دوره برنامۀ تمرینی بر بهبود مهارت‌های دستکاری کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی

دوره 6، شماره 18، بهمن 1393، صفحه 15-30

120.

تأثیر یک دوره تمرین تناوبی شدید در شرایط هایپوکسی و نورموکسی بر لکوسیت‌ها و سلول‌های خونی در پاسخ به فعالیت وامانده‌ساز

دوره 7، شماره 25، اردیبهشت 1394، صفحه 47-56

121.

تأثیر یک دوره فعالیت‌بدنی منتخب بر رشد مهارت‌های کنترل شیء کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم با عملکرد بالا (HFA)

دوره 6، شماره 18، بهمن 1393، صفحه 103-116

122.

تأثیر کیفیت دوست ورزشی بر لذّت و تعهد ورزشی نوجوانان فوتبالیست

دوره 3، شماره 10، اسفند 1393، صفحه 113-126

123.

تأثیر مسئولیت اجتماعی باشگاه بر هویت تیمی در لیگ برتر فوتبال ایران

دوره 7، شماره 29، خرداد 1394، صفحه 175-192

124.

تأثیر مشاهدۀ اطلاعات نسبی و مطلق بر یادگیری یک مهارت جدید

دوره 7، شماره 21، آذر 1394، صفحه 15-32

125.

تأثیر مصرف کوتاه‌مدت سیر بر فازهای ایزوکپنیک بافری و هیپوکپنیک پرتهویه‌ای در مردان ورزشکار

دوره 6، شماره 24، بهمن 1393، صفحه 109-120

126.

تاثیر موسیقی به عنوان یک مولفه انگیزشی بر دقت تولید نیروی ایزوکنتیک در تکواندو کاران غیر نخبه

دوره 7، شماره 20، شهریور 1394، صفحه 89-104

127.

تأثیر نواربندی کشکک بر گشتاور سه‌بعدی مفاصل زانو و ران زنان مبتلا به سندرم درد کشککی-رانی طی مرحله اتکای دویدن

دوره 7، شماره 18، مهر 1394، صفحه 67-78

128.

تأثیر نوع تمرین طی محدودیت کالری بر غلظت ادیپوکاین‌‌های پلاسما مردان چاق

دوره 6، شماره 24، بهمن 1393، صفحه 121-138

129.

تأثیر نوع کفش بر جذب شوک در دختران با کف پای صاف حین راه‌رفتن

دوره 6، شماره 16، آذر 1393، صفحه 95-106

130.

تأثیر هشت هفته تمرین ایروبیک بر تعاملات اجتماعی کودکان کم‌توان ذهنی

دوره 7، شماره 19، فروردین 1394، صفحه 65-78

131.

تأثیر هشت هفته تمرین استقامتی بر برخی پارامترهای بیومکانیکی استخوان ران موش‌های صحرایی نر مسن

دوره 7، شماره 18، مهر 1394، صفحه 31-42

132.

تأثیر هشت هفته تمرین استقامتی همراه با مهار nNOS بر میزان پروتئین گیرنده‌های نیکوتینی استیل کولین عضلة اسکلتی موش‌های صحرایی مسن

دوره 7، شماره 26، شهریور 1394، صفحه 81-96

133.

تأثیر هشت هفته تمرین مهارت‌های روانی بر سخت‌کوشی روانی تیراندازان نخبه

دوره 4، شماره 12، شهریور 1394، صفحه 72-59

134.

تبیین فراگرد انگیزش (عوامل انگیزاننده) و ارتباط آن با رفتار اخلاقی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی

دوره 7، شماره 28، فروردین 1394، صفحه 135-150

135.

تبیین معادله ساختاری عوامل موثر بر کارآفرینی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی رشته تربیت بدنی

دوره 3، شماره 8، خرداد 1394، صفحه 89-106

136.

تبیین نقش عوامل جامعه‌پذیری در توسعۀ مشارکت ورزشی جوانان (مطالعۀ موردی: شهر اصفهان)

دوره 7، شماره 28، فروردین 1394، صفحه 71-88

137.

تجزیه و تحلیل سیستم‌های انرژی بازیکنان نخبه والیبال شرکت کننده در مسابقات لیگ برتر ایران

دوره 6، شماره 24، بهمن 1393، صفحه 85-98

138.

تحلیل ارتباط پایگاههای قدرت مربیان و رضایت‌مندی ورزشکاران رشته های انفرادی و جمعی

دوره 6، شماره 22، فروردین 1393، صفحه 127-154

139.

تحلیل حضور کشتی ایران در بازی های المپیک: از لندن تا لندن

دوره 7، شماره 28، فروردین 1394، صفحه 167-180

140.

تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی سرمایه‌های سازمانی مطالعۀ موردی: فدراسیون‌های ورزشی

دوره 7، شماره 29، خرداد 1394، صفحه 67-84

141.

تحلیل عاملی پرسشنامه ارزیابی کیفیت سیستم توسعه استعدادیابی ورزشی

دوره 7، شماره 33، دی 1394، صفحه 61-82

142.

تحلیل عاملی موانع بازاریابی جذب و توسعۀ هواداران باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران

دوره 6، شماره 22، فروردین 1393، صفحه 85-104

143.

تحلیل محتوای رسانه ‌های جمعی ورزشی با تأکید بر برنامه های صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران

دوره 1، عناوین طرح های پژوهشی، اردیبهشت 1394، صفحه 9-9

144.

تحلیل محتوای مقالات مدیریت ورزشی نشریۀ پژوهش در علوم ورزشی

دوره 6، شماره 22، فروردین 1393، صفحه 155-172

145.

تحلیل وضعیت باشگاه های بدنسازی کشور

دوره 1، عناوین طرح های پژوهشی، اردیبهشت 1394، صفحه 24-24

146.

تحلیل وضعیت برگزاری المپیادهای ورزش دانشجویی و ارائه الگوی کارآمد یکپارچه سازی مسابقات ورزشی دانشجویان

دوره 1، عناوین طرح های پژوهشی، اردیبهشت 1394، صفحه 7-7

147.

تدوین الگوی مدیریت نظام داوطلبی ورزش ایران

دوره 7، شماره 29، خرداد 1394، صفحه 51-66

148.

تدوین برنامه استراتژیک انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران

دوره 7، شماره 32، آبان 1394، صفحه 97-118

149.

تدوین شاخص هایی برای بررسی و ارزیابی عملکرد ورزشکاران جمهوری اسلامی ایران در مسابقات اسیایی و جهانی

دوره 1، عناوین طرح های پژوهشی، اردیبهشت 1394، صفحه 10-10

150.

تدوین طرح جامع سیاستها و رویکردهای نهادینه سازی فرهنگ اخلاق مدار در ورزش کشور

دوره 1، عناوین طرح های پژوهشی، اردیبهشت 1394، صفحه 26-26

151.

تدوین نیمرخ قامتی اقشار گوناگون ایرانی و ارئه حرکات اصلاحی

دوره 1، عناوین طرح های پژوهشی، اردیبهشت 1394، صفحه 20-20

152.

تدوین و به روز رسانی نورم ملی آمادگی بدنی اقشار مختلف ایرانیان

دوره 1، عناوین طرح های پژوهشی، اردیبهشت 1394، صفحه 15-15

153.

تصمیم گیری اخلاقی مربیان ورزشی بر‌اساس پست و سابقۀ مربیگری

دوره 7، شماره 29، خرداد 1394، صفحه 141-158

154.

تعیین روایی و پایایی نسخۀ فارسی پرسشنامه سرسختی ذهنی ورزشی (SMTQ)

دوره 7، شماره 20، شهریور 1394، صفحه 49-72

155.

تعیین سن بیولوژیکی جامعه ایرانی:نقش فعالیت بدنی در سن بیولوژیکی

دوره 1، عناوین طرح های پژوهشی، اردیبهشت 1394، صفحه 21-21

156.

تعیین مدل معادلات ساختاری ارتباط بین جو انگیزشی مربیان با دست یابی به هدف فوتبالیست های باشگاه های استعدادیابی شهر مشهد

دوره 7، شماره 28، فروردین 1394، صفحه 89-106

157.

تعهد، رفتار مربیگری، جو انگیزشی و نیازها در دختران ورزشکار

دوره 7، شماره 30، مرداد 1394، صفحه 153-168

158.

تهیه استانداردهای فعالیت بدنی و بسته های آموزشی ـ تمرینی برای زنان و مردان سالمند ایرانی

دوره 1، عناوین طرح های پژوهشی، اردیبهشت 1394، صفحه 5-5

159.

توصیف پنج بعدی مشکلات داوران لیگ برتر فوتبال ایران

دوره 7، شماره 31، مهر 1394، صفحه 121-136

160.

جستجوی بینایی و دقت تصمیم گیری داوران ماهر و مبتدی بسکتبال

دوره 7، شماره 21، آذر 1394، صفحه 65-76

161.

چالش‌های مدیران ورزشی در ایران

دوره 6، شماره 22، فروردین 1393، صفحه 39-62

162.

چالش های مدیریت ورزش قهرمانی در ایران

دوره 7، شماره 30، مرداد 1394، صفحه 13-34

163.

حمایت مالی و رابطۀ آن با وفاداری مشتریان

دوره 7، شماره 32، آبان 1394، صفحه 119-132

164.

حوزه های بکارگیری داوطلبان در ورزش شهروندی

دوره 7، شماره 32، آبان 1394، صفحه 173-186

165.

رابطة بین سطح هوشبهر با عوامل آمادگی جسمانی دانش آموزان کم توان ذهنی

دوره 3، شماره 10، اسفند 1393، صفحه 69-74

166.

رابطة بین سفتی پا و کارایی چرخة کشش-انقباض در اجرای پرش عمودی زنان ورزشکار

دوره 7، شماره 18، مهر 1394، صفحه 79-90

167.

رابطة هدف گرایی با انگیزش شرکت در فعالیت های ورزشی دختران

دوره 4، شماره 11، خرداد 1394، صفحه 65-76

168.

رابطه بین چابکی سازمانی و کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان ایران

دوره 7، شماره 31، مهر 1394، صفحه 165-180

169.

رابطه بین خصوصی سازی و بهره وری سالن های ورزشی از دیدگاه مدیران و رؤسای هیأت های ورزشی

دوره 7، شماره 33، دی 1394، صفحه 83-98

170.

رابطه بین سبک رهبری و شرایط احراز مسئولیت در مدیران تربیت بدنی آموزش و پرورش شهر تهران

دوره 7، شماره 28، فروردین 1394، صفحه 151-166

171.

رابطه جو سازمانی و سلامت روان کارشناسان شاغل در وزارت ورزش و جوانان کشور

دوره 7، شماره 31، مهر 1394، صفحه 203-216

172.

رابطه سبک رهبری خدمتگزار مربیان با اعتماد به مربی و عملکرد تیم‌های ورزشی دانشگاهی

دوره 3، شماره 7، مهر 1393، صفحه 39-56

173.

رابطۀ بین ابعاد مدیریت مشارکتی با مقاومت در‌برابر تغییر در مسئولین تربیت‌بدنی

دوره 7، شماره 29، خرداد 1394، صفحه 221-233

174.

رابطۀ توانمندی روان شناختی با رضایت شغلی داوران فوتبال

دوره 7، شماره 29، خرداد 1394، صفحه 193-208

175.

رابطۀ علی باورها، نگرش به تبلیغات از طریق ورزش و تبلیغات عام

دوره 7، شماره 30، مرداد 1394، صفحه 203-224

176.

رابطۀ مهارت های ارتباطی با مهارت های مدیریتی و اثر آن‌ بر فرهنگ سازمانی سازمان های ورزشی: مدل معادلات ساختاری

دوره 7، شماره 29، خرداد 1394، صفحه 117-138

177.

رابطۀ هوش عاطفی با جامعه‌پذیری سازمانی و کار گروهی در کارشناسان تربیت‌بدنی

دوره 7، شماره 29، خرداد 1394، صفحه 209-220

178.

راه اندازی پایلوت چندمنظوره تست و کنترل کیفی کفپوش های ورزشی

دوره 1، عناوین طرح های پژوهشی، اردیبهشت 1394، صفحه 13-13

179.

راهبردهای روان‌شناختی زنان و مردان ورزشکار در رشته‌های ورزشی انفرادی و تیمی

دوره 4، شماره 12، شهریور 1394، صفحه 84-73

180.

راهکارهای توسعه ورزش همگانی در دانشگاه‌های ایران

دوره 6، شماره 22، فروردین 1393، صفحه 15-38

181.

روایی و پایایی آزمون راهبردهای عملکردی (TOPS) در جامعۀ ورزشکاران بزرگ‌سال ایرانی

دوره 6، شماره 18، بهمن 1393، صفحه 31-46

182.

روزآمد کردن نظام جامع توسعه ورزش کشور

دوره 1، عناوین طرح های پژوهشی، اردیبهشت 1394، صفحه 14-14

183.

ساخت، اعتباربخشی و پایاسازی ابزار سنجش عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران لیگ‌های برتر فوتبال، بسکتبال و والیبال ایران

دوره 6، شماره 22، فروردین 1393، صفحه 173-188

184.

سازگاری های سوخت و سازی و درون ریز تمرین هوازی در مردان دارای سندرم متابولیک پیشرفته

دوره 7، شماره 27، آذر 1394، صفحه 149-166

185.

سازگاری‌های فیزیولوژیکی عملکرد در پی تمرینات تناوبی شدید

دوره 7، شماره 26، شهریور 1394، صفحه 15-32

186.

سیاست گذاری در ورزش همگانی ایران

دوره 1، عناوین طرح های پژوهشی، اردیبهشت 1394، صفحه 16-16

187.

سامانه هوشمند ثبت، ارزیابی و توانبخشی آسیب های ورزشی

دوره 1، عناوین طرح های پژوهشی، اردیبهشت 1394، صفحه 24-24

188.

شاخص‌های ارزیابی عملکرد سرمربیان حرفه‌ای لیگ برتر والیبال ایران

دوره 7، شماره 33، دی 1394، صفحه 15-32

189.

شناسایی اتحاد‌های استراتژیک در توسعۀ گردشگری ورزشی استان‌های شمالی ایران

دوره 7، شماره 30، مرداد 1394، صفحه 55-70

190.

شناسایی معیارهای حرفه‌ای معلّمان تربیت بدنی (مطالعه موردی؛ شهرستان ارومیه)

دوره 7، شماره 33، دی 1394، صفحه 113-130

191.

شناسایی منابع استرس قبل از رقابت کشتی‌گیران تیم ملی فرنگی

دوره 4، شماره 11، خرداد 1394، صفحه 1-14

192.

شناسایی مؤلفه‌های تعاملی مؤثر بر بازدید مجدد هواداران از وب‌سایت باشگاه‌های منتخب لیگ برتر فوتبال ایران

دوره 7، شماره 31، مهر 1394، صفحه 71-88

193.

شناسایی مؤلفه‌ها و طراحی مدل جانشین‌پروری در فدراسیون‏های منتخب ورزشی ایران

دوره 7، شماره 32، آبان 1394، صفحه 57-78

194.

شناسایی و تدوین الگوی موانع اجرای برنامه های استراتژیک در وزارت ورزش و جوانان ایران

دوره 7، شماره 31، مهر 1394، صفحه 13-32

195.

شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه کشتی در استانهای ناموفق ایران

دوره 7، شماره 33، دی 1394، صفحه 47-60

196.

صفحات جانبی

دوره 7، شماره 32، آبان 1394

197.

صفحات جانبی نشریه

دوره 7، شماره 27، آذر 1394

198.

صفحات جانبی نشریه

دوره 7، شماره 33، دی 1394

199.

صفحات جانبی نشریه

دوره 7، شماره 25، اردیبهشت 1394

200.

صفحات جانبی نشریه

دوره 6، شماره 18، بهمن 1393

201.

صفحات جانبی نشریه

دوره 7، شماره 19، فروردین 1394

202.

صفحات جانبی نشریه

دوره 6، شماره 24، بهمن 1393

203.

صفحات جانبی نشریه

دوره 7، شماره 20، شهریور 1394

204.

صفحات جانبی نشریه

دوره 7، شماره 26، شهریور 1394

205.

طراحی، ارزیابی و مدل سازی بیومکانیکی کفی و کفش های ورزشی

دوره 1، عناوین طرح های پژوهشی، اردیبهشت 1394، صفحه 6-6

206.

طراحی آزمون توان بیهوازی ویژه بسکتبال (BAST)

دوره 7، شماره 27، آذر 1394، صفحه 31-44

207.

طراحی برنامه راهبردی اداره تربیت بدنی دانشگاه شاهرود

دوره 3، شماره 7، مهر 1393، صفحه 15-40

208.

طراحی، ساخت وتحلیل داربستهای مهندسی بر پایه بیومتریالهای پزشکی جهت ترمیم ضایعات ورزشی

دوره 1، عناوین طرح های پژوهشی، اردیبهشت 1394، صفحه 2-2

209.

"طراحی فعالیت های بدنی متناسب با نوع کم توانی برای ارتقاء کیفیت زندگی گروه های مختلف افراد کم توان و خانواده های آنان"

دوره 1، عناوین طرح های پژوهشی، اردیبهشت 1394، صفحه 12-12

210.

طراحی نظام اشتغال دانش آموختگان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی با رویکرد خصوصی سازی

دوره 1، عناوین طرح های پژوهشی، اردیبهشت 1394، صفحه 4-4

211.

طراحی و آزمون الگوی علی رابطۀ بین اجرای روان و اضطراب رقابتی با استحکام روانی و جهت گیری ورزشی

دوره 4، شماره 11، خرداد 1394، صفحه 77-92

212.

طراحی و تدوین شاخص های انتخاب سرمربی تیم ملی فوتبال ایران

دوره 7، شماره 32، آبان 1394، صفحه 33-56

213.

طراحی و ساخت پرسش‌نامه ترصد در دیدبانی منجیان غریق

دوره 7، شماره 20، شهریور 1394، صفحه 105-126

214.

طراحی و ساخت توپ فوتبال هوشمند

دوره 1، عناوین طرح های پژوهشی، اردیبهشت 1394، صفحه 8-8

215.

طراحی و ساخت دستگاه سنجش وضعیت بدنی(پوسچر اسکرین) با رویکرد کمی سازی

دوره 1، عناوین طرح های پژوهشی، اردیبهشت 1394، صفحه 25-25

216.

عدم تحقق طرح کلان ورزش کشور

دوره 1، عناوین طرح های پژوهشی، اردیبهشت 1394، صفحه 11-11

217.

عوامل مؤثر بر عملکرد ورزش قهرمانی در ایران

دوره 7، شماره 29، خرداد 1394، صفحه 37-50

218.

عوامل مؤثر در موفقیت ورزشی مبتنی بر نظریه ها و مدل های مرتبط

دوره 3، شماره 10، اسفند 1393، صفحه 25-50

219.

کینتیک لاکتات پس از انقباض‌های درون‌گرا و برون‌گرای آیزوکینتیک در مردان

دوره 6، شماره 24، بهمن 1393، صفحه 71-84

220.

گردشگری ورزشی و اثرات اقتصادی آن بر جوامع میزبان

دوره 7، شماره 32، آبان 1394، صفحه 13-32

221.

محیط حامی-خودمختاری، محیط کنترلکننده، انگیزش، و میل به ادامة ورزش در نوجوانان: مطالعة نظریة خودمختاری

دوره 3، شماره 10، اسفند 1393، صفحه 99-112

222.

مطالعه انگیزه‌های فعالیت بدنیِ جامعه دانشگاهی ایران

دوره 3، شماره 7، مهر 1393، صفحه 99-115

223.

مطالعه راهبرد های مدیریت ورزش کشور به روش سوات

دوره 7، شماره 30، مرداد 1394، صفحه 225-240

224.

مطالعۀ ارزش ویژۀ برند از دیدگاه باورهای شکل‌دهندۀ نگرش مصرف‌کنندگان نسبت به تبلیغات از طریق ورزش (فوتبال)

دوره 7، شماره 28، فروردین 1394، صفحه 33-54

225.

مطالعۀ تأثیر امتیاز میزبانی بر عملکرد کشورهای میزبان

دوره 7، شماره 30، مرداد 1394، صفحه 105-120

226.

مطالعۀ تطبیقی رابطۀ انگیزش نیت با نگرش به فعالیت های بدنی کلاسی در بین دو جنس (مورد مطالعه: دانشجویان کارشناسی دانشگاه یزد)

دوره 4، شماره 11، خرداد 1394، صفحه 93-106

227.

معرفی ابزار اندازه‌گیری اثربخشی فدراسیون‌های ورزشی بر مبنای رویکرد ارزش‌های رقابتی

دوره 6، شماره 22، فروردین 1393، صفحه 63-84

228.

معرفی مقیاس موفقیت ورزشی

دوره 7، شماره 19، فروردین 1394، صفحه 123-142

229.

مقایسة دو روش ریکاوری فعال و شناوری در آب متضاد بر درک کوفتگی و عملکردهای بی‌هوازی بازیکنان فوتسال

دوره 6، شماره 24، بهمن 1393، صفحه 31-48

230.

مقایسة نارضایتی از تصویر بدنی و هراس اجتماعی افراد کاراته کار و غیر ورزشکار

دوره 4، شماره 13، مهر 1394، صفحه 118-107

231.

مقایسة نگرش دانشجویان روان شناسی ورزشی با دیگر گرایش های روان شناسی نسبت به رشتة تحصیلی خود‌

دوره 3، شماره 10، اسفند 1393، صفحه 51-68

232.

مقایسه اثر 8 هفته تمرینات مقاومتی با ترکیبی (مقاومتی-ماساژ) بر لپتین سرم، نیمرخ لیپیدی و ترکیب بدنی مردان جوان دارای اضافه وزن

دوره 7، شماره 25، اردیبهشت 1394، صفحه 15-32

233.

مقایسه اثر یک دوره برنامه تمرین مقاومتی با شدت های مختلف بر سطوح سرمی آیریزین زنان جوان غیرفعال

دوره 7، شماره 26، شهریور 1394، صفحه 127-142

234.

مقایسه یادگیری سازمانی درباشگاه های ورزشی براساس ایزو9000

دوره 7، شماره 30، مرداد 1394، صفحه 71-84

235.

مقایسه انگیزه پیشرفت و عزت نفس بین ورزشکاران نخبه و عادی استان لرستان

دوره 7، شماره 33، دی 1394، صفحه 145-158

236.

مقایسه تاثیر تمرینات سنتی و تمرینات با حمایت وزن (BWST) بر تراکم استخوان افراد پاراپلژی

دوره 6، شماره 16، آذر 1393، صفحه 79-94

237.

مقایسه تأثیر تمرینات فانکشنال، اکسترافانکشنال و ترکیبی بر تعادل پویای ورزشکاران مبتلا به بی‌‌ثباتی عملکردی مچ پا

دوره 7، شماره 17، خرداد 1394، صفحه 34-15

238.

مقایسۀ تأثیر دو نوع پروتکل تمرین ترکیبی (هوازی- مقاومتی) بر سطوح گلوکز خون ناشتا، هموگلوبین گلیکوزیله، پروتئین واکنش‌گر C با حساسیت بالا و مقاومت به انسولین در زنان مبتلا به دیابت نوع 2

دوره 7، شماره 25، اردیبهشت 1394، صفحه 99-108

239.

مقایسۀ تأثیر یک جلسه تمرین پلایومتریک و قدرتی بر آنزیم کراتین‌کیناز و پروتئین واکنش‌گر-C سرمی مردان تکواندوکار

دوره 7، شماره 25، اردیبهشت 1394، صفحه 131-146

240.

مقایسۀ ذهن‌آگاهی و حافظة کاری دانشجویان فعال و غیرفعال دانشگاه ارومیه

دوره 4، شماره 12، شهریور 1394، صفحه 98-85

241.

مقایسۀ رشد مهارت‌های حرکتی درشت در کودکان سالم و تالاسمی ماژور

دوره 6، شماره 18، بهمن 1393، صفحه 59-70

242.

مقایسۀ کیفیت خدمات در تماشاگران باشگاه‌های سوارکاری و والیبال

دوره 7، شماره 29، خرداد 1394، صفحه 129-140

243.

مقایسۀ میزان پرخاشگری و گوشه‌گیری نوجوانان بی‌سرپرست ورزشکار و غیرورزشکار

دوره 3، شماره 10، اسفند 1393، صفحه 89-98

244.

مقایسۀ مهارت پیش‌بینی و رفتارهای جستجوی بینایی در بازیکنان ماهر و مبتدی بسکتبال در موقعیت‌های مختلف حمله (1 در مقابل 1 و 3 در مقابل 3)

دوره 7، شماره 19، فروردین 1394، صفحه 15-32

245.

مقایسۀ مؤلفه‌های رفتارشهروندی تماشاگران لیگ برتر والیبال با کورس سوارکاری

دوره 7، شماره 31، مهر 1394، صفحه 136-148

246.

موانع و راهکارهای ارتباط بین صنعت ورزش و موسسات آموزش عالی در استان مرکزی

دوره 3، شماره 8، خرداد 1394، صفحه 15-36

247.

نقش ابعاد یادگیری سازمانی در تسهیل چابکی سازمان‌

دوره 7، شماره 31، مهر 1394، صفحه 105-120

248.

نقش پیش‌بین خودتنظیم‌گری و تکانشوری در موفقیت ورزشی: مقایسۀ ورزش‌های برخوردی و غیربرخوردی

دوره 6، شماره 18، بهمن 1393، صفحه 131-146

249.

نقش تعدیل‌کنندة‌ بیش‌تمرینی ادراک‌شده بر رابطة کمال‌گرایی با خستگی و فرسودگی ورزشی در ورزشکاران حرفه‌ای

دوره 4، شماره 13، مهر 1394، صفحه 154-137

250.

نقش تعدیل‌کننده روتین‌های پیش از اجرا در افت ناشی از فشار در پرتاب‌ آزاد بسکتبال

دوره 7، شماره 19، فروردین 1394، صفحه 91-104

251.

نقش کمال گرایی ورزشی در ابعاد سلامت روان‌شناختی و موفقیت ورزشی ورزشکاران نخبه

دوره 4، شماره 12، شهریور 1394، صفحه 42-31

252.

ویژگی های تکانش گری دروازه بانان فوتبال در سطوح مختلف مهارتی

دوره 4، شماره 11، خرداد 1394، صفحه 41-52

253.

ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش نامة خودنظم‌دهی ورزشی

دوره 3، شماره 8، تیر 1393، صفحه 32-19

254.

ویژگی‌های روان‌سنجی نسخة فارسی پرسش‌نامة هوش معنوی داوطلبان ورزش دانش‌آموزی ایران

دوره 4، شماره 13، مهر 1394، صفحه 106-89

255.

ویژگی‎های روان‌سنجی نسخۀ فارسی پرسش‏نامۀ انسجام ورزشی کودکان

دوره 4، شماره 12، شهریور 1394، صفحه 16-1

256.

ویژگی‌های روان‌سنجی نسخۀ فارسی پرسش‌نامۀ راهبردهای مقابله‌ای ورزشکاران در ورزش رقابتی

دوره 3، شماره 10، اسفند 1393، صفحه 1-24


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.