آمار

تعداد نشریات8
تعداد شماره‌ها296
تعداد مقالات3,728
تعداد مشاهده مقاله6,494,381
تعداد دریافت فایل اصل مقاله2,314,580

1.

اثربخشی باورهای فراشناختی و خودنظم‌دهی ورزشی بر موفقیت ورزشی دانشجویان ورزشکار خبره، ماهر و مبتدی

دوره 4، شماره 10، اردیبهشت 1395، صفحه 81-96
پروانه شمسی پور دهکردی؛ حدیثه بهرامی

2.

ارتباط فعالیت بدنی با درگیری تحصیلی و عوامل روان‌شناختی دانشجویان در دوران قرنطینه

دوره 10، شماره 37، مهر 1400، صفحه 288-259
ابوالفضل مهدی لو؛ احسان زارعیان؛ امیر حسین جمشیدی

3.

ارتباط محیط زمینه‌ای اجتماعی، انگیزش، احساس لذت و رضایت‌مندی در کلاس تربیت‌بدنی بر اساس نظریة خودمختاری

دوره 8، شماره 28، مرداد 1398، صفحه 13-26
محمد جلیلوند؛ محمد کاظم واعظ موسوی

4.

بررسی مقایسه‌‏ای عوامل مؤثر بر نهادینه‌‏سازی ورزش در بین دانشجویان (مطالعة موردی: دانشگاه فردوسی مشهد)

دوره 4، شماره 11، آذر 1395، صفحه 55-70
مهدی طالب پور؛ محمدعلی صاحبکاران؛ محمد مصلی نژاد؛ مجتبی رجبی

5.

بررسی وضعیت امید به اشتغال دانشجویان و دانش‌آموختگان رشتة تحصیلی تربیت‌بدنی و علوم ورزشی

دوره 12، شماره 61، مرداد و شهریور 1399، صفحه 171-190
سید محمدحسین رضوی؛ محمد رضا برومند؛ عادله عظیمی دلارستاقی

6.

تاثیر جنسیت و ریتم شبانه‌روزی بر عملکرد حافظة حرکتی و انگیزة پیشرفت در جوانان

دوره 7، شماره 26، بهمن 1397، صفحه 195-212
پروانه شمسی پور دهکردی؛ فاطمه نجفیان؛ فاطمه میر

7.

تأثیر کیفیت ادراک‌شدة پخش تلویزیونی و وابستگی بینندگان به تلویزیون بر قصد حضور در استادیوم فوتبال

دوره 7، شماره 16، فروردین 1398، صفحه 193-212
مسعود فریدونی؛ معصومه کلاته سیفری

8.

تأثیر ورزش ایروبیک بر ظرفیت حافظة بینایی دانشجویان کم‌تحرک با توجه به نقش سبک‌های شناختی

دوره 10، شماره 35، اردیبهشت 1400، صفحه 281-296
مهتا اسکندرنژاد؛ فریبا ملائی زنگی؛ زهرا فتحی رضائی

9.

تدوین الگوی راهبردی توسعه مشارکت دانشجویان در فعالیت های ورزش همگانی

دوره 11، شماره 31، تیر 1402، صفحه 113-140
محمدحسین قربانی؛ فرشاد امامی؛ حمید رضا صفری جعفرلو

10.

تدوین مدل عوامل موثر بر مهاجرت دانشجویان و دانش آموختگان علوم ورزشی به خارج از کشور

دوره 10، شماره 28، آذر 1401، صفحه 169-198
سمیه روزبهانی؛ سعید امیرنژاد؛ عادله عظیمی دلارستاقی

11.

توصیف و مقایسۀ نگرش به فعالیت ‌بدنی دانشجویان با توجه به رشته های ورزشی منتخب

دوره 3، شماره 9، مهر 1393، صفحه 54-39
علیرضا احمدی؛ مریم ملک شاهی

12.

روان‌سنجی پرسش‌نامۀ مهارت‌های ارتباطی هفتگانه قاسمی

دوره 8، شماره 30، اسفند 1398، صفحه 23-40
حمید قاسمی؛ نازنین راسخ

13.

روان‌سنجی نسخۀ فارسی پرسشنامۀ رابطة مربی ـ ورزشکار در جامعة دانشگاهی

دوره 4، شماره 10، اردیبهشت 1395، صفحه 35-56
رسول زیدآبادی؛ علیرضا امینایی؛ محمدرضا شهابی کاسب

14.

شناسایی الزامات اثربخشی آموزش مجازی در رشتة‌ علوم ورزشی

دوره 10، شماره 29، اسفند 1401، صفحه 185-222
اکبر جابری؛ زهرا برخوردار

15.

شناسایی عملکرد شناختی دانشجویان دانشگاه پیام نور دربارۀ ویروس کوید-19

دوره 12، شماره 63، آذر و دی 1399، صفحه 213-236
حسین پورسلطانی زرندی؛ الهام سعیدی

16.

شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر در انتخاب بازی های رایانه ای در مقایسه با فعالیت های بدنی دربین دانشجویان

دوره 11، شماره 58، بهمن و اسفند 1398، صفحه 163-182
محمد صادق افروزه؛ حسین زارعیان؛ حکیمه افروزه

17.

مدل‌سازی عوامل مؤثر در پذیرش گوشی هوشمند در زمینة خدمات ورزشی

دوره 12، شماره 59، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 91-112
نگار صالحی مبارکه؛ شهرام علم؛ سیده ناهید شتاب بوشهری؛ مهدی ضرغامی

18.

مطالعۀ تطبیقی رابطۀ انگیزش نیت با نگرش به فعالیت های بدنی کلاسی در بین دو جنس (مورد مطالعه: دانشجویان کارشناسی دانشگاه یزد)

دوره 4، شماره 11، خرداد 1394، صفحه 93-106
سجاد ممبینی؛ مهربان پارسا مهر

19.

مواد نیروزا در دانشجویان دانشگاه های آزاد اسلامی استان زنجان: شیوع مصرف، شناخت نام، آگاهی از دوپینگ و عوامل خطرزا

دوره 4، شماره 9، آذر 1394، صفحه 31-42
علی کاشیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب